کیت های سنجش شیمیایی

براي آزمايش سريع و ساده آبهاي آشاميدنی و صنعتي  به منظور حفظ سلامت و پيشگيری از تخريب دستگاهها و همچنين کنترل فرايندهاي توليد، ب ه روشهاي مطمئني براي شناسايی و اندازه گيری مواد شيميايی موجود در آب نياز است. این نوع کیت ها، ابزاری مناسب برای تشخيص و سنجش کميتهای مورد نظر ا ز قبيل قليائيت، اسيديته، کلريد، سختی کل، اکسيژن، کلر، آمونياک، فسفات،هيدرازين، آلومينيوم، قلع و غيره می باشند.

رزين هاي تبادل يون(براي كاهش سختي آب)

رزين هاي تبادل يوني با تبديل يون هاي كلسيم و منيزيم محلول در آب به يون هاي نامحلول ، آنها را جذب و در نتيجه سختي آب را كاهش مي دهد.


سختی گیر رزینی و فیلتر ماسه ای(تصفیه آب صنعتی)

كاربرد دستگاه هاي سختي گير:
نرم كردن آب ديگ هاي بخار و مبدل هاي حرارتي
نرم كردن آب مورد نياز برج هاي خنك كننده و سيستم هاي سرمايشي
نرم كردن آب مصرفي صنايع .

پمپهای تزریق

یکی از ملزومات کنترل فرایندهای صنعتی ، بالابردن دقت واحدهای مختلف یک فرایند می باشد.
پمپ های تزریق مواد شیمیایی در واحدهای مختلف فرایند که نیاز به اضافه نمودن مواد شیمیایی به این خطوط می باشد کاربرد فراوانی دارد.