رگلاتورگاز با شات آف ولومدنوس فشار ورودی تا 16 بار مدل RS254/RS255

محصولات جدید شرکت مدنوس: فشار ورودی تا 16 بار و فشار خروجی تا 3 بار می باشد.  رگلاتورگاز با شات آف ولو مدنوس مدل RS254 و RS255 بدون در نظر گرفتن فشار اولیه ، فشار خروجی ثابتی را دارا می باشد.
در صورتی که فشار ورودی افزایش و یا کاهش زیادی داشته باشد، رگلاتور فوق دارای شیر امنیتی(شات آف ولو) می باشد که می تواند جلوی ورود گاز را گرفته (اصتلاحا شات آف کند) و مانع صدمه زدن به تجهیزات وافرادی که مشغول کار هستند می شود.


رگلاتورگاز با شات آف ولومدنوس در دو فشار ورودی 4 و 8 بار مدل RS250/RS251

رگلاتورگاز با شات آف ولو مدنوس مدل RS250 و RS251 بدون در نظر گرفتن فشار اولیه ، فشار خروجی ثابتی را دارا می باشد.
در صورتی که فشار ورودی افزایش و یا کاهش زیادی داشته باشد، رگلاتور فوق دارای شیر امنیتی(شات آف ولو) می باشد که می تواند جلوی ورود گاز را گرفته (اصتلاحا شات آف کند) و مانع صدمه زدن به تجهیزات وافرادی که مشغول کار هستند می شود.

رگلاتور گاز مدنوس مدل R50/R100/R101

رگلاتور گاز مدنوس مدل R50/R100/R101 بدون در نظر گرفتن فشار اولیه (ورودی) ، فشار خروجی ثابتی را دارا می باشد و در فشار های ورودی متفاوت عکس العمل خوبی را از خود برای تنظیم فشار و ثابت نگه داشتن فشار خروجی از خودش نشان می دهد.
در ضمن در رگلاتور R100 در دومدل دیگر به عنوان رگلاتور روتاری مدل R100U و به عنوان رگلاتور وکیوم مدل R100UD (به خصوص برای بیوگاز گیاهان و موتورهای گاز).
مشخصات R50 : فشار ورودی تا 3 بار در سایز های : "2 , "11/2 , "1
مشخصات R100/R101 : فشار ورودی تا 8 باردرسایزهای: DN25-DN200

رلیف ولو مدنوس مدل SL10

کاربرد اصلی شیر اطمینان مدنوس مدل SL10 این است که هنگام افزایش مقدار کمی فشار گاز برای اینکه از عمل کردن شات آف ولو جلو گیری کند و فشار را کاهش دهد نصب می شود.
فشار ورودی تا 8 باردر سایز های "2 ، "11/2 ، "1شات آف ولو مدنوس مدل S50/S100

شیر شات آف ولو مدنوس مدل S50/S100 برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کارکنان و قطعات در خط گاز در مقابل افزایش فشار و یا کاهش بیش از حد فشار گاز مورد استفاده قرار میگیره.
فشار ورودی تا 8 بار، سایز :DN25-DN200فیلتر گاز مدنوس مدل DF100

سری جدید فیلترسلولی گازمدنوس مدل DF100 برای جداسازی ناخالصی گاز، مانند گرد و غبار، زنگ و سایر ذرات جامد در یک مکان تعریف شده طراحی شده است. آنها عمدتا درایستگاه های گاز قبل از تجهیزات استفاده می شوند، 
فشار ورودی تا 16 بار و در سایز های :DN25-DN200


کنتور توربینی گاز مدنوس 

کنتور گاز توربینی برای اندازه گیری حجم تمام گازها طبق استاندارد DVGW G260 / 262 و تمام گاز های غیر خورنده ( بقیه انواع گاز ها طبق سفارش) به کار می رود.
کنتور های گاز مدنوس حجم دقیق گاز هارا اندازه گرفته  و حجم واقعی را با یک سیستم مکانیکی ، با هشت شمارنده حجم واقعی را نشان می دهد و طبق سفارش می تواند با پالس های LF , HF میزان حجم واقعی را با یک کانورتر به متر مکعب تبدیل کند.


شیرتوپی گاز مارک مدنوس آلمان

شیر توپی گاز که معمولا قبل و بعد لوازم خط گاز مثل رگلاتور، شات آف، فیلتر و... برای قطع گاز استفاده میگردد، تمام گازها طبق استاندارد DVGW G260 / 262 و تمام گاز های غیر خورنده ( بقیه انواع گاز ها طبق سفارش) به کار می رود.
شیر توپی ها دو تکه، 16 بار فشار، اکچویتر خور و  طوری طراحی شده اند که مقاوم در برابر آتش می باشند.
شامل استاندارد های :DVGW, DIN EN 13774, PED, GAD, CE می باشند.

شیر های برقی گاز

شیر های برقی گاز مورد استفاده در خطوط گاز ، مشعلهای خانگی و صنعتی با مارکهای زیمنس - دانگز و کروم شرودر آلمان و مارک های آسکو ، هانیول و جانسون کنترل انواع تکضرب یا سریع و آهسته یا تدریجی و پیلوتی با کانکشن (اتصال) دنده ای و فلنچی.

پرشر های هوا و گاز

پرشر های هوا و گاز ،مورد استفاده در خطوط گاز و مشعلهای خانگی و صنعتی با اتصال 1/4 اینچ و کارکرد در فشار های مختلف مارکهای دانگز،کرم شرودر،هانیول و....

مانومتر گاز و شیر پوش باتن

مانومتر گاز و شیر پوش باتن زیر مانومتر ، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی در فشار های مختلف کاری.

لیک کنترل یا نشتی یاب گاز

لیک کنترل یا نشتی یاب ، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی با مارک های دانگز - کرم شرودر و لندیس با کارکردهای مختلف از نوع پکیج کامل مثل دانگز یا کرم و نوع غیر یکپارچه مثل زیمنس که نیاز به سولونوییدولو و پرشر جداگانه دارد.

شیرتناسبی هوا و گاز

شیرتناسبی هوا و گاز، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی، برای ترکیب متناسب هوا و گاز در مشعلهای با ظرفیت کوچک تا متوسط.

شیرهای پروانه ای گاز

شیرهای پروانه ای گاز،مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی به صورت کنترل دستی (قطع و وصل) ، بصورت موتوری جهت کنترل مقدار گاز توسط فرمان برقی و بصورت کابلی که با اتصال کابل از شیر به موتوری که تنظیم هوارا بعهده دارد، همزمان مقدار گاز را کنترل می کند.